Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie-2-dniowe

Tematyka szkolenia:
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić delegatom pełne zrozumienie wymagań wydania 6, w tym wymagań fundamentalnych oraz deklaracji celu a także sposobu przeprowadzenia auditu BRCGS, w tym planowania i raportowania auditu. Delegaci dowiedzą się, jak działają audity w odniesieniu do standardu, w tym przygotowania auditu, postępowania z niezgodnościami, działaniami korygującymi i wydawaniem certyfikatów. Niezbędna jest dobra wiedza techniczna branży opakowań.
Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię Globalnego Standardu dla Materiałów Opakowaniowych
Wydanie 6 przed uczestnictwem w szkoleniu. Standard jest dostępny na stronie www.brcgsbookshop.com od sierpnia 2019 r.
Szkolenie jest skierowane do:
• Producentów
• Kierowników technicznych i jakościowych firm produkcyjnych branży opakowaniowej
• Osób posiadających kompetencje BRCGS Professional
Kluczowe cele szkolenia:
• Zrozumienie podstaw i korzyści standardu
• Przedstawienie szczegółów programu auditu i procesu certyfikacji
• Określenie zakresu auditu i planowanie auditu
• Zrozumienie, co to jest audit, niezgodności i działania korygujące
• Jak zgłaszać problemy i korzystać z zasobów BRCGS
• Zrozumienie programu zgodności BRCGS

Ocena: Egzamin 25 pytań; ocena zaliczająca 60%. Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.