Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie-1-dniowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego i jest aktualnie obowiązującym podstawowym aktem prawnym obowiązującym w branży kosmetycznej.

W myśl tego rozporządzenia (art.8) każdy z podmiotów zajmujący się produkcją kosmetyków, zobowiązany jest do wdrożenia Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), zgodnie z normą ISO 22716:2007.

Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji skierowany jest do producentów, którzy zamierzają wdrożyć wytyczne normy i/lub planują poddanie się certyfikacji. Szkolenia są skierowane do wszystkich zainteresowanych jak osoby zarządzające, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych oraz osób zainteresowanych tematyką.

Do głównych korzyści wynikających ze szkoleń należą:

zrozumienie i praktyczna interpretacja wytycznych normy w przedsiębiorstwie produkującym kosmetyki
właściwe wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji co stanowi czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku oraz wzrost wartości marki i zaufania klientów.
Przedmiot szkolenia
Podstawy prawne dotyczące wymagań w zakresie produkcji kosmetyków – wymagania Rozporządzenia 1223/2009 i praktyczne aspekty stosowania w powiązaniu z wytycznymi normy ISO 22716:2007.
Wytyczne normy ISO 22716:2007 GMP Cosmetics i ich praktyczne wdrożenie w procesach produkcji kosmetyków
Szkolenie obejmuje wykłady oraz warsztaty prowadzone w formie interaktywnej, tak aby umożliwić uczestnikom praktyczne zrozumienie i właściwą interpretację wymagań ISO 22716:2007 w procesach produkcji kosmetyków.