Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 2-dniowe

WYMAGANIA I INTERPRETACJA FSSC 22000 wersja 4.1 – FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

FSSC 22000 to schemat certyfikacji zaakceptowany przez grupę roboczą GFSI (Global Food Safety Initiative) – stowarzyszenie największych producentów żywności na świecie, przedstawicieli sieci handlowych oraz jednostek certyfikujących. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005 uzupełnione o specyfikację ISO/TS 22002 – 1:2009 oraz dodatkowe wymagania FSSC. Do głównych korzyści wynikających ze szkoleń, aktualnie dla wersji 4.1 FSSC 22000 należą: zrozumienie i praktyczna interpretacja wymagań FSSC 22000 w przedsiębiorstwie produkującym żywność właściwe wdrożenie wymagań FSSC 22000 oraz przygotowanie do certyfikacji realizowanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą PRZEDMIOT SZKOLENIA

  • Omówienie wymagań i interpretacja wymagań normy ISO 22000:2005
  • Omówienie wymagań specyfikacji ISO/TS 22002 – 1:2009 i ich praktyczna interpretacja
  • Omówienie wymagań dodatkowych FSSC 22000 dla wersji 4.1 i ich praktyczna interpretacja
  • Szkolenie obejmuje wykłady i ćwiczenia oraz szkolenia prowadzone w formie interaktywnej, tak aby umożliwić uczestnikom praktyczne zrozumienie i właściwą interpretację wymagań FSSC 22000 wersja 4.1.