Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 2-dniowe

NOWE WYDANIE FSSC 22000 v.4.1

FSSC 22000 to nowy schemat certyfikacji zaakceptowany przez grupę roboczą GFSI (Global Food Safety Initiative) – stowarzyszenie największych producentów żywności na świecie, przedstawicieli sieci handlowych oraz jednostek certyfikujących.

Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005 uzupełnione o specyfikację ISO/TS 22002 – 1:2009 oraz dodatkowe wymagania FSSC.

Do głównych korzyści wynikających ze szkoleń, aktualnie dla wersji 3 FSSC 22000 należą:

zrozumienie i praktyczna interpretacja wymagań FSSC 22000 w przedsiębiorstwie produkującym żywność
właściwe wdrożenie wymagań FSSC 22000 oraz przygotowanie do certyfikacji realizowanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
Przedmiot szkolenia
Przegląd podstawowych wymagań normy ISO 22000:2005
Omówienie wymagań specyfikacji ISO/TS 22002 – 1:2009 i ich praktyczna interpretacja
Omówienie wymagań dodatkowych FSSC 22000 i ich praktyczna interpretacja
Szkolenie obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz szkolenia prowadzone w formie interaktywnej, tak aby umożliwić uczestnikom praktyczne zrozumienie i właściwą interpretację wymagań FSSC 22000.