Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

2

NOWE SZKOLENIE BRC Global Standards w zakresie analizy HACCP/HARA dla firm branży opakowaniowej ! Szkolenie 2 – dniowe w zakresie kluczowych wymagań BRC Global Standard Opakowania oraz Materiały Opakowaniowe, wydanie 5: skuteczna analiza zagrożeń i ryzyka. Szkolenie odnosi się do wymagań Standardu, rozwoju i wdrożenia systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem.  Pozwala ono uczestnikom na poznanie wymagań BRC, podstaw HARA – HACCP oraz innych istotnych elementów w zakresie zarządzania systemami opartymi na ryzyku. Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Personelu firm związanych z produkcja opakowań, którzy potrzebują ustanowić i wdrożyć plan analizy zagrożeń i ryzyka zgodnego z wymaganiami BRC Global Standard Opakowania oraz Materiały Opakowaniowe, wydanie 5.
  • Nowych auditorów jednostek certyfikujących, którzy potrzebują szkolenia w zakresie analizy ryzyka i kontroli punktów krytycznych (HACCP).

Cel szkolenia jest zrozumienie wymagań BRC Global Standard Opakowania oraz Materiały Opakowaniowe, wydanie 5 w odniesieniu do analizy zagrożeń i ryzyka, podstaw HARA/HACCP oraz ustanowienia i skutecznego wdrożenia planu analizy zagrożeń i ryzyka.