Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 2 - dniowe

Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls (HARPC)

Szkolenie jest 2 – dniowe i obejmuje zagadnienia związane z podobieństwami i różnicami pomiędzy wymaganiami BRC Food Standard a zasadami kontroli zapobiegawczych (Preventive Controls) FSMA.

Szkolenie BRC HARPC nie jest zamiennikiem szkolenia FDA Preventive Controls, ponieważ szkolenie HARPC obejmuje znacznie więcej aniżeli tradycyjny plan bezpieczeństwa żywności HACCP.

Szkolenie jest przeznaczone dla personelu odpowiedzialnego za wdrożenie oraz ciągłe utrzymywanie planu HARPC, personelu nadzorującego systemy HARPC, członków zespołu HACCP oraz wszystkich zainteresowanych.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia:

  • Zrozumienie jak BRC Food Standard jest dostosowany do zasady HARPC zawartej w kontroli prewencyjnej FSMA
  • Wyjaśnienie wymagań BRC i HARPC w zakresie rozwoju i zarządzania planem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Poznanie jak dostosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC w celu spełnienia wymagań przepisów prawa w zakresie kontroli prewencyjnych (preventive controls)
  • Przegląd najczęściej pojawiających się niezgodności w odniesieniu do HACCP i HARPC występujących podczas auditów BRC.
  • Przegląd zasad analizy ryzyka.

 

Nowe wymagania FSMA znane, jako zasady kontroli zapobiegawczych (Preventive Controls) wymaga, aby zakłady produkujące żywność wdrożyły system kontroli zapobiegawczych – Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls (HARPC).

Obecnie stosowane przez producentów żywności zasady analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP) oraz Dobre Praktyki Wytwarzania (GMP) są zasadniczo wdrożone w celu zapewnienia, że żywność jest produkowana, pakowana oraz przechowywana w warunkach spełniających wymagania higieniczne w celu zapobiegania zanieczyszczeniu po tych procesach. Musi istnieć zapewnienie, że żywność jest bezpieczna.