Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 1 - dniowe

sposób, że znany jest poziom szczegółowości wymagany dla każdego procesu oraz pozwala na stosowanie walidacji i weryfikacji w praktyce.
Jest szczególnie pomocne we wdrażaniu wymagań Standardu Globalnego BRC tam, gdzie ma to zastosowanie.
Szkolenie stanowi element BRC Global Standards Professional Program – uznania najwyższych kompetencji w zakresie BRC Global Standard for Food Safety.
Szkolenie jest przeznaczone dla personelu zarządzającego jakością i bezpieczeństwem żywności oraz personelu technicznego, auditorów, konsultantów oraz wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji.
Celem szkolenia jest zapoznanie i praktyczne stosowanie wszystkich wymagań Global Standard for Food Safety odnoszących się do walidacji i weryfikacji oraz zrozumienie walidacji i weryfikacji wraz ze stosowaniem ich w praktyce.
Szkolenie dotyczące walidacji i weryfikacji pozwala również na zrozumienie, czego oczekuje BRC w zakresie zgodności i spełnienia wymagań dla walidacji i weryfikacji.