Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 1 - dniowe

Szkolenie 1 – dniowe pozwalające na dokładne zrozumienie oceny ryzyka i umożliwienie stosowania różnych modeli ryzyka. Jest to szczególnie użyteczne podczas wdrażania wymagań standardów BRC w zakładzie. Szkolenie jest składową programu BRC Global Standards Professional.
Przeznaczone dla:
• Personelu technicznego oraz działów jakości
• Auditorów
• Konsultantów
Korzyści ze szkolenia:
• Zrozumienie terminologii oceny ryzyka
• Wybór i stosowanie różnych modeli oceny ryzyka dla procesów w
zakładzie
• Zrozumienie czego oczekuje BRC w ocenie ryzyka