Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 2-dniowe

Szkolenie 2 – dniowe, które odnosi się do kluczowych wymagań BRC Global Standard for Food Safety, wydanie 7 i obejmuje zrozumienie i wdrożenie systemu HACCP.

 

Celem szkolenia jest zrozumienie jak Standard BRC określa wymagania oraz wyjaśnienie wymagań BRC i HACCP w celu wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Istotne jest też zrozumienie jak zastosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności w celu spełnienia wymagań HACCP. Szkolenie obejmuje także zasady analizy ryzyka, określania CCP, plan monitorowania i działania korygujące w CCP, weryfikacje. Omawia również najczęstsze niezgodności z auditów BRC w tym obszarze.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu zarządzającego jakością i bezpieczeństwem żywności oraz personelu technicznego, auditorów, personelu laboratoriów badających żywność, konsultantów oraz wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji.