Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie-2-dniowe

Tematyka szkolenia:
Szkolenie zostało zaprojektowane przez BRCGS tak, aby umożliwić uczestnikom pełne zrozumienie szczegółów zmian formatu i wymagań Standardu, wraz z przeglądem protokołu auditu i BRCGS. Obejmuje ono również odniesienie do zmian w celu lepszego odzwierciedlenia różnorodności przemysłu opakowaniowego i wpływu na system zarządzania.
Jest to również okazja do przeprowadzenia kalibracji auditorów, aby zapewnić skuteczność i spójność audytów z wymaganiami standardu do BRCGS. Dotyczy to również personelu jednostek certyfikujących odpowiedzialnego za techniczną stronę certyfikacji.
Uczestnicy powinni pobrać i przeczytać kopię Globalnego Standardu dla Materiałów Opakowaniowych, wydanie 6 przed przystąpieniem do szkolenia. Standard jest dostępny na stronie www.brcgsbookshop.com od sierpnia 2019
Szkolenie jest skierowane do:
• Auditorów prowadzących obecnie procesy certyfikacji do wydania 5 BRCGS dla Opakowań Materiałów Opakowaniowych
• Personelu jednostki certyfikującej odpowiedzialny za przegląd techniczny
Kluczowe cele szkolenia:
• Zrozumienie przyczyn zmian w standardzie, w tym włączając w to zmiany w branży opakowaniowej
• Umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób zmiany przyniosą korzyści sprzedawcom detalicznym, producentom, auditorom i klientom
• Zrozumienie zmian wynikających z wydania 5, w tym zmian formatu standardu, zmian w istniejących klauzulach; nowych wymagania i klauzul oraz dodatkowe moduły
• Rozpoznanie zmian w protokole standardu
• Wiedza w zakresie procesu audi oraz obecnie wymaganego sposobu jego przeprowadzania i raportowania w spójny sposób
Ocena: Egzamin po szkoleniu 50 pytań egzaminacyjnych; Ocena zaliczająca 75%.
Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.
Ocena: Egzamin po szkoleniu 50 pytań egzaminacyjnych; Ocena zaliczająca 75%.
Szkolenie i egzamin są prowadzone poprzez platformę BRC Educate, certyfikat jest wydawany przez BRCGS i pobierany z BRC Educate.