Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

3 dni

CZAS TRWANIA: 3 dni
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Auditorzy (posiadający kompetencje auditora wiodącego), którzy są zainteresowani prowadzeniem auditów BRC Global Standard for Food wydanie 8, konsultanci, technicy i menedżerowie jakości z zakładów produkcyjnych, którzy chcą lepiej zrozumieć proces auditu BRC
OCENA: egzamin 50 pytań; wynik egzaminu 75%
OPIS SZKOLENIA: Szkolenie zostało opracowane w celu umożliwienia delegatom pełnego zrozumienia ogólnych zasad dotyczących wymagań Standardu, w tym wymagań fundamentalnych i deklaracji celu oraz sposobu przeprowadzenia auditu BRC, w tym planowania i raportowania auditu.
Delegaci muszą posiadać praktyczną wiedzę na temat systemów zarządzania jakością i auditu w odpowiednim sektorze produkcyjnym. Delegaci powinni również ukończyć kurs HACCP trwający co najmniej dwa dni.
KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:
• Omówienie schematu BRC Global Standards
• Pełne zrozumienie wymagań Standardu
• Umiejętność korzystania z protokołu auditu BRC
• Wdrożenie skutecznych technik auditu i sporządzenie raportu z audytu
• Opisanie monitorowania zgodności jednostek certyfikujących
• Dostarczenie informacji o BRC Global Standards Directory