Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

2 dni

CZAS TRWANIA: 2 dni
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Kierownicy ds. Technicznych i jakości oraz ich zespoły z branży produkcyjnej i handlu detalicznego, BRC Global Standards Professionals
OCENA: egzamin (opcjonalnie) 25 pytań; wynik egzaminu 60%
OPIS SZKOLENIA: Szkolenie zostało zaprojektowane w celu umożliwienia delegatom pełnego zrozumienia wymagań Standardu oraz sposobu spełnienia tych wymagań. Delegaci zyskają również wiedzę na temat tego, czego się spodziewać podczas procesu certyfikacji i działań potrzebnych przed, w trakcie i po audicie.
KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:
• Omówienie szczegółów Standardu
• Wdrożenie prawidłowych procedur i praktyk na miejscu, aby spełnić wymagania normy
• Przygotowanie do skutecznego auditu Standardu
• Dostęp do raportów z auditu na miejscu i BRC Directory