Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

2 dni

CZAS TRWANIA: 2 dni
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ: Personel zarządzający programami certyfikacji w jednostkach certyfikujących, recenzenci techniczni raportów z auditów, obecni auditorzy BRC Global Standard for Food Safety wydanie 7, konsultanci, personel zakładów produkcyjnych pragnący lepiej zrozumieć wymagania standardu
OCENA: egzamin dla auditorów jednostek certyfikujących z wydania 7 do 8 – 50 pytań; wynik egzaminu 75%
OPIS SZKOLENIA: Szkolenie dostarczy auditorom BRC Global Standard for Food Safety wydanie 7 szczegółowych informacji dotyczących zmian do standardu w wydaniu 8, a także przeglądu protokołu auditu i oczekiwań globalnych standardów BRC w celu zapewnienia skuteczności i spójności auditów w odniesieniu do Standardu.
KLUCZOWE CELE SZKOLENIA
• Zapoznanie ze zmianami dotyczącymi wydania 8, w tym zmian w istniejących klauzulach, nowych wymaganiach i klauzulach dotyczących modułów dobrowolnych
• Zapoznanie ze zmianami w protokole standardu
• Przedstawienie wymagań w zakresie prowadzenia auditu oraz raportowania w spójny sposób