Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 1 - dniowe

Analiza źródłowa przyczyn – wymagania BRc Szkolenie 1 – dniowe, które pozwala na dokładne zrozumienie analizy źródłowej przyczyn (RCA), poznanie analizy źródłowej przyczyn a także pozyskanie umiejętności przeprowadzenia prawidłowej analizy. Jest to szczególnie pomocne podczas wdrażania wielu wymagań wynikających ze Standardu BRC. Szkolenie stanowi element BRC Global Standards Professional Program – uznania najwyższych kompetencji w zakresie Globalnych Standardów BRC. Szkolenie jest przeznaczone dla personelu zarządzającego jakością i bezpieczeństwem żywności oraz personelu technicznego, auditorów, konsultantów oraz wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji. Celem szkolenia jest zapoznanie i praktyczne stosowanie analizy źródłowej przyczyn (RCA), zrozumienie różnicy pomiędzy objawami a analizą źródłową przyczyn. Szkolenie pozwoli również na zrozumienie ważności analizy źródłowej przyczyn jako elementu zgodności z Globalnym Standardem BRC, poznanie metod stosowanych w analizach oraz skuteczne ich prowadzenie i dokumentowanie.