Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu
Najbliższe daty szkoleń: do ustalenia

Szkolenie 2-dniowe

Udział w tym szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i praktyczne zrozumienie wymagań oraz zaufania do raportowania w celu wspierania auditów jednostki certyfikującej w zakresie zarządzania auditami i raportowania, formalnego auditowania i wdrożenia udokumentowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami:

DOWOLNEGO STANDARDU BRC

PRZEDMIOT SZKOLENIA:

 • Podsumowanie Standardu
 • Zasady auditowania BRC
 • Audit wewnętrzny
 • Umiejętności auditora
 • Sporządzanie raportów z auditu
 • Interaktywne warsztaty wraz z ćwiczeniami

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia uzyskają umiejętności:

 • właściwej i praktycznej wiedzy w zakresie wymagań Standardu ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia, zarządzania auditami i raportowania.
 • auditowania i wdrażania udokumentowanego systemu zgodnego z wymaganiami Standardu
 • pisania raportów.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na pełne zrozumienie jak prowadzić audity oraz przygotowywać firmę do Auditów Trzeciej Strony.

UCZESTNICY:

 • Osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania
 • Auditorzy systemów zarządzania, konsultantów
 • Każdy, kto jest zaangażowany w zarządzanie auditami wewnętrznymi wymaganymi przez BRC