Tel. +48 501 338 668 Fax: +48 58 629 72 48 Email: info@brc-ledwon.eu

VULNERABILITY ASSESSMENT FOR FOOD FRAUD – OCENA NARAŻENIA I ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI

Akademia BRC Global Standards udostępniła NOWE szkolenie w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych wspomagające spełnienie wymagań BRC Global Standard for Food Safety wydanie 7: VULNERABILITY ASSESSMENT FOR FOOD FRAUD – OCENA NARAŻENIA I ZAFAŁSZOWANIA ŻYWNOŚCI.
Jest to szkole nie 1 – dniowe pozwalające producentom na dogłębną analizę oraz praktyczne zrozumienie narzędzi i technik oceny narażenia oraz zafałszowań żywności oraz jak mogą być one wdrożone w praktyce. Szkolenie jest odpowiednie dla każdego sektora produkcji żywności.
Odbycie szkolenia pozwoli każdemu uczestnikowi na stosowanie technik lepszej identyfikacji oraz łagodzenia ryzyka związanych z łańcuchem dostaw żywności od surowca do produktu gotowego. Znajomość technik i ryzyka w łańcuchu dostaw jest szczególnie użyteczna i pomocna podczas wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu wymaganego przez Globalne Standardy BRC do spełnienia przez zakład.

Szkolenie jest przeznaczone dla personelu zakładów produkujących żywność jak personel odpowiedzialny za jakość, działania związane z zakupami surowców i opakowań, auditorów, konsultantów oraz wszystkich pracujących w ramach BRC Global Standards.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

  • Zrozumienie wymagań BRC Global Standards w zakresie oceny narażenia.
  • Zrozumienie, co oznacza definicja „Zafałszowanie żywności”.
  • Pozyskanie umiejętności identyfikacji różnic pomiędzy ocean narażenia, analizą zagrożeń w doniesieniu do krytycznych punktów kontroli oraz obroną żywności.
  • Przeprowadzanie oceny surowców i opakowań najbardziej narażonych na zafałszowania żywności.